Bouwkundig digitaal tekenwerk (2D en 3D)

Als u gaat bouwen of verbouwen is het altijd verstandig een set tekeningen van uw bouwplannen te laten maken, in sommige gevallen is dit ook verplicht.

Het is verstandig dit te doen omdat op deze manier de faalkosten tot een minimum beperkt kunnen worden, de kwaliteit van het bouwwerk gewaarborgd wordt en er ook met deze stukken offerte aangevraagd kan worden bij verschillende bouwpartijen zodat er voor een eerlijke prijs gebouwd zal worden.

Rainbow Engineering kan de volgende bouwkundige tekeningen voor u maken:


Schetsontwerpen

Wilt u gaan (ver)bouwen maar weet u nog niet zeker hoe u alles precies wilt? Laat dan door/met ons een schetsontwerp maken om een idee te krijgen van wat u kunt verwachten. Dit kan zowel op papier als digitaal gebeuren.

Ook kan Rainbow Engineering voor u een 3D impressie maken, op deze manier krijgt u een goed en duidelijk beeld van wat u kunt verwachten.

Meer info


Voorlopige ontwerpen

Als er een schetsontwerp gemaakt is (door ons of een architect) kunnen wij uw voorlopige ontwerp maken. Dit is de fase waarbij we de tekening gaan digitaliseren in onze huisstijl aan de hand van een opgesteld programma van eisen.

Meer info


Definitieve ontwerpen

In deze fase wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een Definitief ontwerp. Nu komt de vraag ‘hoe gaan we het maken’ aan het bod. In het definitief ontwerp wordt het Voorlopig ontwerp verder gedetailleerd.

Meer info


Bestektekeningen

Op een bestektekening is voldoende informatie te vinden voor de gemeente, om te beslissen of uw bouwplannen voldoen aan alle geldende wet en regelgeving. Het is een verdere uitwerking van het definitieve ontwerp

Meer info


Werktekeningen

De werktekeningen zijn erg belangrijk, deze tekeningen zijn de leidraad in de uitvoering. Dit zijn de tekeningen waar de vakmensen van de aannemer tijdens het bouwen vanaf lezen. Op de werktekeningen is gedetailleerd weergegeven hoe en wat er gebouwd moet worden.

Meer info


Artist's impressions

Tegenwoordig is er veel mogelijk met 3D tekenprogramma’s. Rainbow Engineering biedt u de mogelijkheid om een 3D sfeerimpressie te ontvangen van uw geplande bouwwerkzaamheden.

Meer info


Tekening digitaliseren

Heeft u een actuele tekening van uw huis/bedrijfspand nodig, of een digitale onderlegger voor een architect? Laat ons uw tekening digitaliseren tegen een eerlijke prijs.

Meer info